Velkommen
Torsdag 11. Februar 2016
Ydby
Ydby Sogn
7760 Hurup Thy
Thisted Kommune
Region Nordjylland
Hjemmesiden drives af
Ydby Håndværker- og Borgerforening
Hjertestarter
Opsat på Idrætshallen
Ydbyvej nr. 193
Læs og lær om
Genoplivning
Det er for sent når det gælder
Links
Abner i ny vindue/Fane
Thisted Vand og Kloak
Vagttelefon 8891 7788
Thy Mors Energi (EL)
Telefon 7219 8900
*
Skytte & Fritidscenter
Her er adgang til Idræt i Ydby
Aviser og Tidsskrifter
Service
Lægevagten 7015 0300
Ambulance/Brand 112
Politi 114
Hurup Taxi
Telefon 9795 1273
*
SKAT
(tast selv)
*
Alle links søges holdt opdateret
Forbehold mod ændringer i linkets hjemmeside.
Fejl bedes oplyst
Redaktøren kan også kontaktes på
4028 6141 og Brendgårdvej 11
Ydby er en stationsby i Sydthy
med skole, købmand, kirke, tog- og busforbindelser.
Et godt sted at bo, vi har natur udenfor døren, der er tog og lokale busforbindelser, og - der er huse til salg, også gode ............
Spørg om flere oplysninger. Vi kan stille en guide til rådighed, både for turister og boligsøgende.
Vi har omkring os et landskab så varieret og smukt, at det er svært at beskrive, nævnes kan dog Danmarks største samling af oldtidshøje, Dover Kil og Skibsted Fjord, men se på de enkelte undersider.
*
150 kV Luftledning kabellægges
På strækningen Bedsted - Struer
På "Draget" sker det ved hjælp af styrbar underboring
Se mere
Dilettant 2016 i Doveroddesalen
Er nu afviklet - Se mere
Årets fest
Boddum-Ydby Skytte- og Fritidscenter
Lørdag 27. februar
Festen for unge og ældre Kom og mød din nabo
Se mere
Se mere
Pokal til Ydby

Læs mere (spol lidt ned på siden)
Begivenheder vises her, når de ikke længere er aktuelle på forsiden
*
Gruppen for fin festplads
Hytterne behøver lidt rengøring.
Tilmeld en rengøring
Se listen
.
Tak til alle ved Hytterengøringen!
Se mere