Velkommen
Lørdag 25. Juni 2016
Ydby
Ydby Sogn
7760 Hurup Thy
Thisted Kommune
Region Nordjylland
Hjemmesiden drives af
Ydby Håndværker- og Borgerforening
Hjertestarter
Opsat på Idrætshallen
Ydbyvej nr. 193
Læs og lær om
Genoplivning
Det er for sent når det gælder
Links
Abner i ny vindue/Fane
Thisted Vand og Kloak
Vagttelefon 8891 7788
Thy Mors Energi (EL)
Telefon 7219 8900
*
Skytte & Fritidscenter
Her er adgang til Idræt i Ydby
Aviser og Tidsskrifter
Service
Lægevagten 7015 0300
Ambulance/Brand 112
Politi 114
Hurup Taxi
Telefon 9795 1273
*
SKAT
(tast selv)
*
Alle links søges holdt opdateret
Forbehold mod ændringer i linkets hjemmeside.
Fejl bedes oplyst
Redaktøren kan også kontaktes på
4028 6141
Ydby er en stationsby i Sydthy
med skole, købmand, kirke, tog- og busforbindelser.
Et godt sted at bo, vi har natur udenfor døren, der er tog og lokale busforbindelser, og - der er huse til salg, også gode ............
Spørg om flere oplysninger. Vi kan stille en guide til rådighed, både for turister og boligsøgende.
Vi har omkring os et landskab så varieret og smukt, at det er svært at beskrive, nævnes kan dog Danmarks største samling af oldtidshøje, Dover Kil og Skibsted Fjord, men se på de enkelte undersider.
*
Sankt Hans Aften 2016
Det blev vist én af de mest særprægede aftner i Festpladsens historie.

Boderne skulle åbne klokken 19, men det regnede så voldsomt, at det var umuligt at rejse telte, eller være ude, så opstillingsholdet søgte ly i Grillhytten.
Det blev besluttet at aflyse, der blev sat et skilt op ved indkørslen, og ringet til båltaleren. Han ville nok komme alligevel - god tanke.

Efter godt en times tid stillede regnen af. Bålet skulle være tændt 20.30. Ingen troede det overhovedet kunne antændes.

Men de dejlige gæster begyndte at komme, øl og vand blev sat ud i græsset.

I grillhytten var grillen blevet tændt, pølser og brød lå klar, mange flere måtte lægges på.
Bålholdet gik, mod al sund fornuft, i gang med at tænde. En masse lampeolie hældt på, en ukrudtsbrænder flittig brugt.

Båltaleren ankom.
Efterhånden var der sivet mange ind på pladsen, uagtet skiltet med aflysning.
Noget forsinket kom der gang i talerne. Bålet var kun ulmende.
Se mere

Petanque-Dag
På banerne ved Ydby Station
Lørdag 25. juni 13.00
Nu skal vi have gang i petanquespillet i Ydby!!!!
Kom med familie, venner og naboer.
De erfarne spillere Bodil Mark Nielsen og Ingelise Mark Ahm vil instruere
Holdene sættes ved fremmøde - Der er indkøbt præmier!!!

Ole Grud og Poul Svendsen kommer med pølsevognen.
De serverer gratis pølser. Øl og Vand vil de gerne sælge.

Asbjergs Have
Åben 25. og 26 juni 10-16
Se mere
Doverodde Købmandsgaard
Restauranten har fået ny forpagter - Jeanette Jensen
Nyrenoverede lokaler og nyt koncept med mange muligheder for nydelser, også mad ud af huset.
T
elefon 2298 8645
Kabellægning af 150 kV Bedsted-Struer
Se opdatering
Se mere
Pokal til Ydby

Læs mere (spol lidt ned på siden)
Begivenheder vises her, når de ikke længere er aktuelle på forsiden
Gruppen for fin festplads
Hytterengøring.
Se listen
.
Tilmeld en rengøring
Tak til alle ved Hytterengøringen!
Se mere

Friskolen opfordrer