Thybordet
Mandag 3. september 2018
18.00
Boddum-Ydby
Skytte- og Fritidscenter
Mere herom senere

Thybordet 2017 blev afviklet med 130 deltagere.