Boddum-Ydby friskole
Ydbyvej 193
Telefon 9795 6370
Her på siden kan bringes omtale
af skolens aktiviteter
Luciabruden må godt fremhæves, det er hårdt at være frontfigur
Men nævnes bør også sidstepigen, der ikke lod sig imponere af noget.
'
Det er bedst, at lade Friskolen tale om sig selv: se Hjemmeside

Lidt historie
Tvolm er bydelen omkring Ydby Kirke. Dover, Holmgaarde og Flarup er ejerlav mod øst, syd og vest.

Boddum-Ydby Kommune blev 1970 lagt under Hurup Kommune, som 2007 blev lagt under Thisted Kommune.

I Dover, Holmgaarde og Flarup var der "Pogeskoler" som tog sig af de yngste.

I Tvolm en slags Centralskole, hvor langt de fleste sluttede deres skolemæssige uddannelse.

I 1958 blev der i Tvolm opført en moderne Centralskole med syv klasser. Pogeskolerne blev lukket. Videre uddannelse, hvis der var ønske og råd til det, foregik på Hurup Realskole.

I 2002 ville Thisted Kommune lukke centraskolen, så alle elever skulle benytte Hurup Centralskole.
Det var en kreds af forældre ikke tilfreds med.
Ved en stor indsats blev skolebygningen købt og en Friskole etableret..