Dover Kil og Boddum Bæk
Boddum var i Stenalderen en ø.
Der har gennem tiden været bådfart gennem det smalle sund, og selvfølgelig også over.
Langt tilbage i tiden var der et vadested ude ved Skibsted Fjord.
1869 blev der etableret en dæmning inde ved Doverodde, den er sidst blevet renoveret og højnet 1952-56.
Men allerede anlæggelse af det første vadested, medførte en begrænsning af vandstrømningen, som sammen med den stigende havbund, gav en udvikling af et blødt landområde.
Læs "Doverkil blev reddet på målstregen"

Dover Kil er brakvand. Et højvanfslukke i dæmningen holder fjordens salte vand ude.
Området Brokær på begge sider af Boddum Bæk, der strækker sig fra Dover Kil til Skibsted Fjord, får vand fra kildevæld og bakkerne på begge sider.
Afvandingen sker ad Boddum Bæk ud i Skibsted Fjord og Dover Kil.
I området findes mange sjældne planter. Hejre og odder kan træffes.

Området er i dag et Habitat, altså fredet uden offentlig adgang.
Naturen har det med at ville passe sig selv, og ændrer sig derefter.
Tilsigtet og utilsigtet tilkomst af fremmede arter kan være til stor skade, derfor foregår der løbende en genopretning.
Voldstedet
For enden af Langdal ligger der et forsvarsværk. Der er flere meninger om historien, desværre ingen sikkert dokumenterede.
Brokær har været et sund med trafik mellem Doverodde og Limfjorden mod nordøst, og Skibsted Fjord, Nissum Bredning og..........England mod sydvest.
Så det er vel ikke utænkeligt, at voldstedet skulle opretholde fri gennemsejling - eller opkræve told!
Sundet groede senere til, og mistede sin betydning som trafikåre.
I Middelalderen, måske lidt før, opstod der en del fjendtlighed, stort set overalt i landet. Boddum Bisgaard ejedes af biskopperne, og det lyder ikke helt usandsynligt, at voldanlæget er blevet flyttet mod nord for, at beskytte mod indtrængen på Boddum.
Om det oprindelige voldsted findes der kun lidt, dog en smule hvor man er gået så vidt, at bruge tal.
Voldhøjen, med ringvold- og grav, havde et tværmål, en lidt diffus værdiangivelse, på 130' (ca. 40 meter, det kommer lidt an på hvordan man tolker udtrykket tværmål).
Voldens højde målt fra voldgravens bund 12' på den syd-vestlige del, og på den nordøstlige 5'.
poesi - moxfa
Meget svært tilgængeligt, heller ikke tilladt.
Knud Eel: Udsigt fra Kløvenhøj1947
Nissum Bredning i baggrunden
Maleriet ejes af: Jane Kruse og Preben Maegaard
(Nordisk Folkecenter for vedvarende energi)
se billedet i større format
Vilde Blomsters Dag
I sommeren 2011 foregik den lokale seance ved Dover Kil. Danmarks Naturfredningsforening Sydthy og Thisted Kommune var arrangør, med Mathilde Boesen, Betinna Andreasen og Christian Asbjerg som turvejledere.
Da Dover Kil er fredet og uden offentlig adgang, var det jo helt naturligt at møde op. Det gjorde da også omkring 60 personer, som fik en særdeles kompetent og underholdende oplysning om stedet og forholdene.
Mathilde Boesen fortæller her om en græs, som ikke er en græs. Denne art bygger hvert år ovenpå på sin egen rod, og står hurtigt på en søjle.
Dover Kil onsdag den 25. januar 2012
Der er foregået en del genopretning med fjernelse af uønsket vækst (store træer, pil m.m.)
Her et eksempel hvor store "fremmede" træer er fjernet
Betinna er praktikansat hos Thisted Kommune og talte begejstret om genopretningen
"Vibefedt" som tager en del af sin næring fra de insekter,
der sætter sig på den.
De "fangne" insekter omdannes ved hjælp af et enzym til en "suppe" planten kan optage.
Vibefedt er registreret 56 steder i Danmark, heraf to i Ydby-området.
Mathilde delte os op i små hold , hun ville vide hvor vi trådte!
Gøgeurt er en Orkidé og sjælden, og skulle ikke trædes ned.
På et tidspunkt nævnte Mathilde, at der gik en snes køer ude i området for at trimme det.
Øjeblikkeligt smeldede det fra en turgæst - 23 -
I heldige somre kan man se stolte forældre med fem børn