Flarupstenen
I oktober 2013 er stenen, stadig i kopi blevet opstillet vest for Holmgaard Mølleå, ved Ydby Station.
Det er i ejerlavet Flarup, hvor den, oprindelig blev sat.
Den ægte Flarupsten er fundet
Se nederst på siden
Flarupstenens erstatning blev afsløret 7. oktober 2012
I sin velkomst opridsede Frank forløbet til, at vi nu kan afsløre en runestens erstatning.
Det startede med en gave, som Gunnar Iversen gav Frank til en fødselsdag, en ide til at få fundet den Flarupsten der hidtil har været ufindelig - Eller få gjort en kopi.
Man kan jo godt sige, at det er gavens udpakning der nu har bragt det lange forløb til
ende.
Det har der været mange hjælpere til, det kan være svært at få takket alle, men nævnes bør Thisted Kommune, Thisted Forsikring, J & K Kappel, stenhugger Erik Jensen for hugning af runer, Boddum-Ydby Sparekasse for midlertidigt "husly" for stenen, og for værtskabet ved denne afsløring.
Frank har sikkert før takket Gunnar Iversen for gaven, men gjorde det igen, man må sige den har holdt mange i gang.
Alene det at undersøge om nogen ved, hvor stenen kan være blevet af, har taget lang tid, og er endt lidt mystisk med, at nogen ved hvem der ved det, men ikke vil sige hvem det er.
Selvom vi nu har en god kopi, vil vi nok altid tænke, at den oprindelige sten ligger her et eller andet sted.
En skam man ikke her kan se Gunnar Iversens håndskrevne manuskript, som det så ud til han ikke behøvede.
Erik Jensen og frue
TV-Midt Vest og Frank
Flarupstenen er nu afsløret
Gunnar Iversen, som på en måde er skyld i det hele, havde selvfølgelig hjemmefra gransket det man ved om Flarupstenen, sikkert også set på, hvad man gennem tiderne har gættet. Der findes flere sandhedsvidner, heriblandt en sognepræst i Ydby Sogn, hvorunder Hurup den gang hørte.
Det er sandhedsvidner der gør os sikre på, at Flarupstenen virkelig har eksisteret, og muligvis stadig eksisterer, men usynlig. Den skulle være set omkring 1855, lidt mere usikkert måske også i mellemkrigsårene (1918-1940).
Runesteksten er tydet til: Troels satte og Leves sønner, på dette sted sten efter Leve.

Gunnar Iversen udlagde indskriften poetisk for os, og havde en tese med fra sine tanker hjemme. En tese hvorefter vi måtte forestille os, hvorfor og hvad der en gang hændte, som lod Flarupstenen opstå. Det ville være uanstændigt, her at forsøge en retfærdig gengivelse, men spændende lød det.

Erik Jensen, Knud Kappel, Frank Odgaard-Jensen, Gunnar Iversen, Viking 1, Viking 2
Et udsnit af de cirka 60 der var fremmødt
På siden Ydby Historisk har der gennem nogen tid været skrevet om Flarupstenen.

Af Ole Worms værk om danske runeindskrifter, fremgår det, at der på Flarup Mark findes en ukendt runesten.
Stenen skulle være opstillet på "Helle-Høi", beliggende vest for Udbye, ved "Abildgaard" .

Ole Worms værk kan, i ganske få eksemplarer, købes antikvarisk til priser mellem 11.500,- og 18.000,- pr. stk!

Stenen angives at være over 48 tommer høj og 12 tommer bred.

I Historisk Aarbog for Thisted Amt 1941 findes en artikel af Anders Bæksted med mange oplysninger om, hvad der i runer stod på stenen, og hvor den kunne have stået. Trods store anstrengelser har man ikke fundet stenen.
Artiklen er meget detaljeret og ikke uden humor. Se pdf-fil

Flarupstenen (i kopi) blev midlertidig opstillet ved Boddum-Ydby sparekasse.
Siden er stenen kommet på rette plads, i ejerlavet Flarup vest for Holmgaard Mølleå (Ydby station)
Det er Stenhugger Erik Jensen der har tildannet stenen og håndhugget runerne.
Afsløring søndag den 7. oktober 2013
Marts 2016 - Flarupstenen er fundet.
På "Burhøjgaards" terrasse, i Boddum. Ganske vist i en del stumper.

Det er af forskellige efterretninger bekræftet, at stenen stod ved "Søndergaard", eller på dens marker, som lå vest for Ydby Station.

Stenen har stået i vejen for markarbejdet, og derfor bortskaffet. .

Ole Kappel nedrev "Søndergaard" for mange år siden. Noget tyder på, at Flarupstenen i den forbindelse, eller før, blev slået i flere stykker, og taget med til Kappels gård i Boddum.
Et skammeligt forløb, meget trist for en runesten!

Også skuffende for dem der har ledt efter den i et par hundrede år.
Mindre skuffende bliver det ikke af, at nogen, hen ad vejen, har vidst hvor stenen var.
Nogen har også været onde ved stenen, i bedste fald kun groft uopmærksomme.

Uanstændigt - og så fik den såkaldte "finder" endda positiv omtale for det!

Stumperne skal nu undersøges på Nationalmuseet, måske er det Danefæ!
Er det Danefæ, kan der gives findeløn. Til hvem dog!
Runolog Lisbeth Imer skriver blandt andet:
Ydby-stenen, også kaldet Flarup-stenen, er første gang omtalt i 1741. Den blev tegnet i 1767, af tegneren Søren Abildgaard, som var på stedet. Han skrev i sin rejsedagbog 'Denne Runesteen staar paa Marken strax Østen for Bondebyen Flarup i Udbye Sogn i Thyeland.'