Tvolm Legeplads
Der vil her løbende blive orienteret om projektet
Tilmelding telefon: 6023 1200
Indtil videre kunne arbejdstitlen vel være Tvolm Legeplads, det er kort og rammende

Området med hytterne og shelters i Tvolm Skov har gennem årene haft flere navne, såsom:
Etatsråd Andersens Plads, Hans Bakgaards Plads, Ydby Festplads, Tvolm Festplads, Missionsmødet, Sanglejepladsen, eller bare Festpladsen.

Skoven har vel mest kun heddet Tvolm Skov eller Ydby Skov.
Egentlig er det en plantage, for før 1900 var det kun en samling gravhøje, som i dag ville have forhindret en skovrejsning.
Regner man højen på kirkegården med, er der 16 gravhøje i Tvolm.
Det er faktisk højene der har givet Ydby sit navn.
I 1367 er stedet benævnt Øwby, som kunne komme af ordet øwæ (høje).
Der er ønsker om en legeplads i Ydby skov ved hytterne og shelterpladsen.
Det er en aktivitet, som helt sikkert vil blive brugt af børnefamilier, skole og børnehave og andre legesyge.

Vi skal have startet dette projekt op.
I den forbindelse skal der nedsættes en arbejdsgruppe af interesserede, vigtigt er deltagelse af byens yngre folk med børn, så vi får ekspertisen med i arbejdsgruppen.
Vi tænker der skal være 4-5 personer i arbejdsgruppen. Ydby Håndværker- og Borgerforening vil være repræsentert med et medlem.

Kom frisk og meld dig ind i arbejdsgruppen, så du kan være med til dette spændende projekt, og have indflydelse på hvordan legepladsen skal udformes.

Bo Høje Christensen