Nordisk Folkecenter
For vedvarende energi
se centrets egen side
Skriv til redaktøren om emner.
Eller ring 4028 6141

(Christian Morsing)
Jane Kruse og TV-Midt Vest

Lone Dybkær

Pernille Vigsø Bagge
Niels I. Meyer
Else Trærup
Morten Yde
Borgmesteren
Ole Vagn Christensen
Vi kan alle trænge til en hånd
-eller pote
Monique Ilboudo
Thorkild B. Olesen
Foreviger
Fossil Frie Thy
Konference 5 om vedvarende energi
20. juni 2013
Det vil være halsløs gerning, at referere alt hvad der blev sagt, men det drejede sig om, at vi så vidt muligt skal undgå brug af fossilt energi.
Se Nordjyske og konferencens program
Men nogle situationsbilleder kan der blive plads til.
'
'
Lene, Ruth og Nicolaj
'
Ruth og Lene
Sunny og to søde gæster
Ruth Kiwanuka