22. november 2014 blev nye formidlingstavler indviet
Se mere
Oldtidshøjene på Ydby Skjold og Hede
Indenfor 5-6 kvadratkilometer ligger Danmaks største samling af gravhøje. De første er fra Stenalderen, men de fleste fra Bronzealderen. De ældste kan altså være op til 3500 år gamle.
På heden, i Tvolm Skov og i Dover Plantage er der cirka 80 høje.
Rundt om i landskabet ligger der også mange, men endnu flere er overpløjet.
Se Kort
I historisk Aarbog for Thisted Amt 1916 skriver Museumsinspektør Hans Kjær om Ydby Hede og dens MindesmAærker fra Oltiden.
Se artikel
Mange af højene bærer præg af gravrøveri, den meste kendte har fået navn deraf "Kløvenhøj", den ligger 41 meter over havet. Fra toppen er der en formidabel udsigt over egnen. (denne høj er ikke Kløvenhøj, men en del af Langhøjene)
Er man på højene og har gode ben, er det en dejlig tur ned til Boddum Bæks udløb i Skibsted Fjord, derfra op til Kløvenhøj og over Brokær hjem. Efter at have passeret Boddum Bæk igen, skal man følge vejen til venstre, efter nogle hundrede meter går der en sti ind i skoven, følg den og find en bagindgang til Oldtidshøjene.
Det er en tur på 3-4 km.
De mange slugter vidner, som hele egnen, om nogle voldsomme materialeflytninger efter istiden.
*
Fårene er ansat til at æde uønsket vegetation
*
*
*
*
*
I Vikingetiden har der været en del sejlads på Skibsted Fjord.
Det er sandsynligt, at skikken med begravelse i høje, i nogen grad er fortsat til Vikingetidens afslutning, hvor der begyndte at blive bygget kirker.
Ydby Kirke er omkring 1100 bygget lige op ad en gravhøj.