Boddum-Ydby Seniorer
Fra 2018 er mødestedet
Boddum Præstegaard
Som er valgt for at give roligere mødeforhold
Kørelejlighed aftales efter behov
I Boddum-Ydby Skytte- og Fritidscenter
Kortspil og Bob
Mandage klokken fra 14.00
Billeder fra
Karup Udflugten
Bestyrelsen
Erik Frimor (formand)
Ydbyvej 174, Ydby
7760 Hurup Thy
9795 6464 og 4021 8257
erikfrimor@gmail.com
*
Otto Vangsgaard (næstformand)
Bakken 19, Ydby
7760 Hurup Thy
9795 6342
*
Anne Katrine Nielsen (kasserer)
Præstevej 4, Boddum,
7760 Hurup Thy
9795 9151 og 2339 8461
akn1411@gmail.com
*
Gunnar Bang
Ydbyvej 212, Ydby
7760 Hurup Thy
9795 6167 og 4027 1142
elb1946@post10.tele.dk
*
Grethe Kindberg Jørgensen (sekretær)
Bakken 11, Ydby
7760 Hurup Thy
9795 6544
kindberg2@pc.dk
Foreningens formål er, at samle pensionister og efterlønsmodtagere til aktiviteter af oplysende, kulturel og social art.
*
Som medlemmer kan optages alle der er på efterløn, eller modtager stats- eller socialpension, samt øvrige der støtter foreningens formål.
*
Oprindelig lå Boddum Præstegaard på det der i dag hedder Præstevej 4.

Indtil en udstykning 1935 gik Doveroddevej vesten om. Vejen blev nu ført østen om, og der blev opført bolig for præsten på denne vejs nummer 17.

Af en forpagtningsannonce ses det, at præstegårdens areal i 1881 var godt 100 tønder land.

Kilde: http://nogetomboddum.com/

Program 2018 og lidt 2019
Når ikke andet er nævnt foregår arrangementerne i Boddum Præstegaard, Doveroddevej 17

Onsdag 24. januar
17.00

Generalforsamling
I Boddum-Ydby Skytte- og Fritidscenter
Efter generalforsamlingen serveres der som sædvanlig:
* Gule ærter med tilbehør, alternativt 2 stk. smørrebrød.
* Drikkevarer.
Hele aftenen kun 150 kroner.

Tilmelding Erik 9795 6464 eller 4021 8257
Senest 15. januar 2018.

Onsdag 21. februar
19.00

Sangaften med Jørgen Asboe
Kaffe 35 kroner

Onsdag 21. marts
19.00
Fortælling ved Kaj Mogensen
Kaffe 35 kroner
Onsdag 25. april
19.00
Solo og fællessang ved Michael Møller
Kaffe 35,- kr.
Onsdag 30. maj
17.00
Grillfest hos Gunnar Bang
Pølser, kaffe og drikkevarer 100 kroner
Tilmelding senest 23. maj til:
Erik 9795 6464 eller 4021 8257
Onsdag 29. august
Udflugt til sandslottene i Søndervig
Foreningen har kaffe med som drikkes i det fri.
Pris: 250 kroner for bus og spisning
Eksklusiv drikkevarer.
Afgang fra Traant 11.50, Ydby Kirke 12.00
Alle der har lyst er velkommen.
Tilmelding snarest muligt, risikabelt 5-6 dage før - til:
Erik 9795 6464 eller 4021 8257
Onsdag 19. september
19.00
Fortælling ved Knud Bunde Nielsen
Kaffe 35,- kr.
Tirsdag 17. oktober
19.00
Ballerum Tæskværk
50 kroner inklusiv 2 håndmadder.
Onsdag 7. november
17.30
Spisning med Banko
90 kroner.
Tilmelding senest 1. november til:
Erik 9795 6464 eller 4021 8257
Onsdag 5. december
19.00
Fortælling ved museumsinspektør Jytte Nielsen
Æbleskiver og gløgg
35 kroner
Onsdag 23. januar 2019
17.00
Generalforsamling og Nytårsfest
Vore naboforeninger er velkommen til arrangementerne der, hvis ikke andet er nævnt, foregår i Boddum Præstegaard, Doveroddevej 17.