Tvolm
Tvolm er den del af Ydby der ligger ved kirken.
Det er her vi har Skolen og Fritidscentret
September 2021 blev der afsløret en skulptur mellem mindestenene for etatsråd Niels Andersen og digter Hans Bakgaard. Alle tre søn af Ydby.

Skulpturen er til hæder for
Thorkild Engell Jensen
Født 22. marts 1950 i Ydby.
Søn af Karl og Vera Engell Jensen.

Skolegangen har været Poge- og Centralskoler i Ydby, og Realskole i Hurup

Thorkild blev udlært som bygnings- og landbrugssmed i Lyngs. Blev senere ansat hos Vølund i Esbjerg, hvor han kom ind i fagforenings-miljøet, Afdelingsformand for Dansk Metal Esbjerg. Senere forbundssekretær og Forbundsformand for Dansk Metal.

Thorkild E Jensen blev én af Danmarks mest betydningsulde formænd.
Han blev kendt som en stille, men bestemt forhandler, som havde den holdning, at begge parter skulle være tilfreds med resultatet.
Det duede jo ikke, at man gik bort med et fint resultat, hvis den anden part havde problemer med lønsomheden.

Hans Bakgaards hus "Røverreden", ligger ude i Tryngby
"Hjemstavnskoncerterne" var de sidste år ledsaget af Ræveskydning, der har altid været mange jagtglade i Ydby, Hans Bakgaard ikke mindst.
Ræven var af jern og kunne køre på en wire tværs over banen. I ræven var der plads til et papstykke. Den jæger der havde fået placeret flest hagl i pladen var selvfølgelig vinderen.
Statuen af Hans er opstillet ved det sted ræveskydningen fandt sted.
Statuen er så vidt vides aldrig blevet kunstanmeldt - godt nok - men den ligner Hans
Mange af Hans Bakgaards skuespil blev opført på amfiteatret ved den årlige "Hjemstavnskoncert" i Tvolm Skov. Skuespillene blev opført af egnens dilettanter. Den årlige begivenhed var et tilløbsstykke med musik og en syngende Hans.
Når arrangemenet havde fået navnet "Hjemstavnskoncert" skyldtes det helt sikkert, at Hans Bakgaard i Amerika led frygtelig meget af hjemve, hvilket mange af hans digte bærer stærkt præg af.
Amfiteatret ser i dag lidt lille ud, men der kunne dengang sidde to-tre hundrede tilskuere.
Digteren Hans Bakgaard var en god sanger og forsøgte at skabe en karriere i Amerika. Det lykkedes ikke, efter ni år kom han hjem igen.
Er kendt for sine mange digte og skuespil. Fik indspillet en film efter sin roman "Ræven fra Boddum Bæk". Filmen var med indlagt musik men uden tale. Hans Bakgaard ledsagede forevisningen med handling og digte.
"Ræven fra Boddum Bæk" kan nu fås på DVD.
Hans har sin egen stue på Heltborg Museum, hvor man kan forestille sig noget om hans liv
Niels Andersen blev født i Tryngby, det er lidt længere ude end Tvolm. Han nåede at blive en stor entreprenør med jernbaner som speciale, var Arbejdsgiverforeningens første formand, blev også etatsråd.

Niels Andersen var gift med Thora Amalie Husen. De havde 9 børn.
Datteren Dagmar Theresia Andersen, født 10. augsut 1882, giftede sig med Knud Johan Victor Rasmussen, født 7. juni 1879 i Jakobshavn (Ilulissat)
Dagmar og Knud Rasmussen fik sammen 3 børn.
Navnet Knud Johan Victor Rasmussen kan måske virke fremmed, men det var altså polarfareren Knud Rasmussen, der blev en kendt mand i Ydby. Selvom han opholdt sig en del på Grønland (nu hedder det i)
Dagmar var bekymret under Knuds rejser, det var farefuldt. Hun var også betænkelig ved grønlændernes frisind i forbindelse med kampen mod indavl.

Hvordan kom Dagmar i forbindelse med Knud?
I ungdomsårene, de boede begge i Københavns-området, havde hun fået et venskab med Knud Rasmussen, og fattet interesse for hans liv og arbejde.
Som sekretær havde hun hjulpet ham med nogle bøger. Hendes stil og fornemmelse for tekst, har sikkert betydet meget for Knuds udgivelser.

Hun fik lyst til at se det land Knud levede i, og søgte derfor arbejde i Grønland, førte i en periode hus for lægen Alfred Bertelsen i Umannaq.

I vinteren 1908-1909 opholdt Knud Rasmussen sig i Umannaq.
Sikkert på grund Dagmar Andersen, men også for at oversætte gamle grønlandske sagaer.

Dagmar havde, på en rejse mellem Danmark og Umannaq, mødt ingeniør Marius Ib Nyboe1) og førte Knud og ham sammen, skaffede dermed midler til etablering af Thule-Stationen.
Vi ved jo også at Dagmars far, Etatsråd Niels Andersen støttede Knuds projekter meget.
1)Marius Ib Nyboe var søn af Johannes Conrad Nyboe Se mere

Knud Rasmussen døde 21. cecember 1933, og er begravet på Vestre Kirkegaard i København.

Dagmar Theresia Rasmussen døde 20. april 1965, og er begravet i Hellerup.

Festpladsen i Tvolm Skov
Der er opført en grillhytte og et toilet. Det årlige bål ved Sankt Hans´tide bliver tændt her. BAL-løberne samles her regelmæssigt. Der kommer også gæster med kaffekurv.
De to shelters ligger inde i skoven, i udkanten af festpladsen.
Af kortet kan det ses der en del gravhøje i skoven. De har længe været temmelig overbegroet, men er nu ved at blive fritlagt ved hjælp fra mange frivillige
Udsigt mod Nissum Bredning
Udsigt ned over Brændgaard Mark med Rakkermarken i baggrunden
Gustav Nielsen-Refs: Hans Bakgaard Hjemstavnskoncert i Tvolm Skov
Niels Andersen forærede i 1903 Skoven i Tvolm
Nok en official ovrrækkelse, der har sandsynligvis været plantet træer i flere år før.
Samme år rejste beboerne denne mindesten.
Efter afsløringen var der på "Kirkegaard" fest for Niels Andersen og byens honoratiores.

Artikel (Charles Nielsen, Tvolm)

Etatsråd Andersen skænkede også i 1898 Missionshuset "Tabor", som senere blev omdøbt til "Indre Missions Hus".
I 1905 solgt til privat brug.

Etatsråd Niels Andersen døde 1911

Dagmar og Knud på Festpladsen i Ydby
Dagmar under et besøg i Grønland
Ved Knud Rasmussens død skrev Tom Kristensen et digt
-en nekrolog kan man kalde det.
Det er Knud som er død
Var jeg en Rype i Dag, løfted jeg Vingen til Slag,
fyldte jeg Lungen med Luft og fløj baade Nat og Dag
over et vinterligt Hav som sortner bag hvidligt Skum,
gennem den mørke Decembers skyomtumlede Rum.
Kun som en Rype i Storm, Kastebold for al Blæst,
men med et Uvejrs Budskab fløj jeg da mod Nord-Vest.
Hjertet sprængfærdigt af Smerte, maned jeg saa fra mit Bryst
Sangen, der snart som et Uvejr tuder langs Grønlands Kyst.
Videre skulde den tone over den halve Jord,
følge Kamikkernes Fodtrin og Slædernes smalle Spor,
tude i Hudson-Bugten helt ud til William’s Land,
hviske i hver en Boplads langs Jordens yderste Rand.
Alle hans gamle Venner skulde da ruskes af Blund,
Pilekvisten og Klaringen, Auá med den snehvide Hund,
alle de skønne Piger med brede og skinnende Smil
skulde forvirret staa op og glemme det sorgløse Hvil.
Alle skulde de vækkes. Sorgen er knap begyndt.
Snart skal den brede sig ud til Alaskas fjerneste Pynt.
Den store Fortryller er død! Den store Troldmand er død!
Hørte I alle min Sang? Forstod I, hvad den betød?
Øer og Lande og Floder ligger med Islænker lukket.
Glæden, som varmed jer alle, den brændende Glæde er slukket.
Frys, som vi andre fryser i Dag uden Ild og Glød,
for nu er han død.
Det er Knud, som er død.
Forstaar I?
Test