Ydby Elektricitetsværk
Efter elværkets opførelse i 1912, blev den een-cylindrede motors dunk, dunk, dunk, dunk byens rytme, som ingen lagde mærke til, før motoren til natten blev standset.

Når motoren om natten var stille, blev byen forsynet fra et akkumulatorbatteri, som fyldte cirka 25 m2

Sammen med elektricitetsværket fik stationsbyen gadebelysning, men der var meget langt mellem lamperne, og de var små, man havde dog noget at sigte efter.
Kun på elværkets gavl sad der en mere kraftigt lysende.

I februar 1955 gik Ydby over til vekselstrøm fra Thy Højspændingsværk, og dieselmotoren havde sagt sit sidste DUNK!

Det var Peder Pedersen, gårdejer i Ydby fra 1904 til 1914, der for egen regning, sammen med mekaniker Kristian Berg Johansen, i 1912 startede elektricitetsværket.

Peder Pedersen blev i 1913 eneejer af værket og solgte det i 1918, hvor han gennemgik et 5 måneders kursus på Statens Forsøgsmølle i Askov, og fik bevis med ret til at udføre elektriske installationer.

1. januar 1919 etablerede han sig som Autoriseret Elektroinstallatør i Ydby. Værkstedet blev indrettet i kælderen til et hus nedenfor banen. Huset var oprindelig opført til tømrer- og snedkerforretning.

I 1918 overtog Søren Sloth værket, han ernærede sig også som Lillebilvognmand.
Søren Sloth drev værket indtil 1931.

I 1931 etableredes et selskab til Ydbys forsyning med jævnstrøm. Som bestyrer blev ansat Anker Johansen.

Ydby Elektricitetsværk med den een-cylindrede motor, og dynamoen til venstre
Til venstre Egon Nielsen, den senere så kendte forfatter.
Til højre elværksbestyrer Anker Johansen
Pedersen, Peder, aut. Elektroinstallatør, Ydby, Thy, født 4. Oktober 1878 i Sønderup. Uddannet ved Landvæsen. Gaardejer i Ydby 1906 -14. Startede 1912 for egen Regning sammen med Mekaniker K. Berg Johansen Elektricitetsværket i Ydby, overtog Værket alene i 1913 og solgte det 1918.

Gennemgik 1918 et 5 mdrs. Kursus paa Statens Forsøgsmølle i Askov. Etableret som aut. Elektroinstallatør d. 1. Januar 1919.

(Tekst og foto fra
"Elektricitetens Historie - og dens Mænd")