index.html
Velkommen

Lørdag 29. Februar

Ydby
Ydby Sogn
7760 Hurup Thy
Thisted Kommune
Region Nordjylland
Hjemmesiden drives af
Ydby Håndværker- og Borgerforening
Redaktøren
Venter på input - og kritik
Lær det nu - for sent når det gælder
Hjertestarter 1.
Opsat på Idrætshallen
Ydbyvej nr. 193
Hjertestarter 2.
Opsat i Sindrup
Helligsøvej ved Præstekravevej
Find Hjertestarter
Klik derefter på
Gå til Min Position
Bogbus mandag 13.40-14.25 Boddum-Ydby Friskole
Links
Abner i nyt vindue
Thisted Vand og Kloak
Vagttelefon 8891 7788
Thy Mors Energi (EL)
Telefon 7219 8900
***
Aviser og Tidsskrifter
Service
Lægevagten 7015 0300
Ambulance/Brand 112
Politi 114
Hurup Taxi
Telefon 9795 1273
Alle links søges holdt opdateret
Forbehold mod ændringer i linkets hjemmeside.
Fejl bedes oplyst
Ydby er en stationsby i Sydthy
Med skole, fritidscenter, kirke og togforbindelser.
Denne lørdag - 29. februar er Skuddag
Efter gamle, og muligvis i disse ligestillingstider tvivlsomme, skikke, må en kvinde denne dag fri til en ønsket mand.
Siger manden nej, koster det 12 par handsker.
Forhandling er ikke hørt muligt, det ville heller ikke være til stor nytte, det kan ikke betale sig at regne på resultatet.
Ydby Håndværker- og Borgerforening
Bestyrelse efter generalforsamling
"Doverodde-salen"
Tirsdag 3. marts 18.45
Live Streaming foredrag: "Det er bare en virus"
Entre incl. kaffe og brød 50 kroner
Doverodde Købmandsgaards Venner
Sangaften i Boddum Præstegaard
Torsdag 5. marts 19.30
Med Morten Nebel - Boddum-Ydby Friskole
Doverodde Købmandsgaard - Pakhuset
Søndag 8. marts 14.00

Arild Kvartetten
Doverodde Købmandsgaards Venner

Boddum-Ydby Skytte- & Fritidscenter
Generalforsamling
Mandag 16. marts 19.30
Centrets Hjemmeside

Thy Harmonikatræf
Lørdag 28. marts 17.30

I Boddum-Ydby Skytte- og Fritidscenter
Se mere

"Doverodde-salen"
Tirsdag 31. marts 18.45
Live Streaming foredrag:
"Dybdehavet - nyt fra en ukendt Verden"
Entre incl. kaffe og brød 50 kroner
Doverodde Købmandsgaards Venner
"Doverodde-salen"
Tirsdag 21. april 18.45
Live Streaming foredrag:
"Rask og glad. Tak dine unikke mikrober"
Entre incl. kaffe og brød 50 kroner
Doverodde Købmandsgaards Venner
BAL løber i vinter fra Hurup Hallen
Onsdage og Mandage 17.30
Mød ved Hallens indgang.
Der er ruter på: 4 km - 6,5 km, - 8 km -10 km.
Alle starter sammen. Senere vælges ønskes rute, men det er gjort sådan, at vi møder hinanden undervejs.
Spændende og hyggeligt
Se mere
Mølleåparken
Arbejdet ligger lidt årstids-stille.
Der er sat hegn op om Børneskoven og Dyrenes indhegning.
Det kunne være hyggeligt med nogle søde dyr i dyreindhegningen, nogle geder og et par æsler ville være de sjoveste og sødeste dyr, som børn kunne have meget fornøjelse af at kigge på og måske klappe.
Hvis nogen har sådanne dyr, som de vil lade gå i indhegningen, vil det være den bedste måde at gøre det på.
Vi vil også gerne have een til at passe og tilse dyrene.
Bo Høje Christensen
6023 1200 e-mail.
Gruppen for fin festplads
Hytterengøring.
Se listen
.
Tilmeld en rengøring
*
Doverodde Købmandsgaard
SMK
Cafeen
Bedre e-mail
Og regler
Det Gule Palæ og andre tidlige huse.
Se mere
Oplevelsesrute
Sindrup Drag - Vilsund
FruLock
En Ydby-pige med salg af pænt dametøj
*
Aagaard Tekstil
Kunsthåndværk
*
Thy med Thyholm
Historisk