Doveroddes betydning som handelsplads kædes ofte sammen Thyborøn Kanal, men når man ved Boddum har været en ø, mulighed for at sejle til Skibsted Fjord, med dens trafik og handelsplads inde i bunden af fjorden længe før år 1000, så må man også regne med, at der har været handel og liv i Doverodde lige så længe.
*
Thyborøn Kanal har haft stor betydning for skibsfarten på Limfjorden i 1800-tallet, og det lyder imponerende med ugentlig skibsafgang fra Doverodde til London.
Når man ser på gamle kort med årstal, kanaldybde- og bredde, kan man se det i nogle år måtte være små skibe og dog ikke altid passabel kanal.
En beskrivelse af et fragtskib på vej fra Doverodde til London, der i 1855 kom forbi Løgstør, siger noget om besværlighederne.
Et meget tidligt billede af Doverodde set fra Boddum Bisgaard
Mejeribestyrer Korsgaard og mejerister i mejerisalen
Neessund Vikingeskibslaug.
Der ligger et smukt vikingeskib i Doverodde Havn. Skibet er en kopi af et af de 5 vikingeskibsvrag som blev fundet i Roskilde Fjord i 1960 – erne. (Skuldelev 5).
Skibet blev bygget i Doverodde af frivillige og blev søsat for 12 år siden og fik navnet THOR.
Efterfølgende har vi sejlet med Thor hver sommer Det er blevet til ture rundt i den vestlige del af Limfjorden, og så har vi sejlet en tur hver torsdag aften fra kl. 18 til 20-21).
I kraftig vind skal der et stort mandskab til, for at ro Thor op mod vinden, så for at fremme sikkerheden om bord blev der for et par år siden installeret en motor, så vi altid kan komme i havn.
THOR sejler godt. Dens største problem er mandskabet. Der skal helst være 5 mand for på betryggende vis at sejle, og det har specielt de sidste par år knebet, hvorfor vi har måttet aflyse en del sejladser, og det fortjener THOR ikke.
Der er plads til ca. 15 - 20 personer på THOR, så kom frit frem! Vi kræver hverken rød – grøn synsprøve eller kyndighed i søfart af vore medlemmer.
Men endnu engang: Skal THOR sejle, skal der være nogen til at sejle.
Vi tror, der er mange, som gerne vil ud at sejle, men ikke er klar over, at muligheden er til stede.
Onsdag den 12. september sejler vi de gamle træskibe i møde og følger dem fra Vildsund (Skyum) til Struer på deres årlige træskibssejlads.
Det plejer at være en meget betagende sejlads. Vi mødes på Doverodde Havn onsdag d. 12. kl 8.00 og hejser sejlet og stævner skibene i møde.
Kom og vær med! I kan tilmelde jer til sejladsleder Jan Vinding på tlf nr. 23620002
Bliver I bidt af sejladsen, kan I se frem til næste sommers sejlads, hvor et medlemskab koster 300 kr.

PS:læs mere på Neessund Vikingeskibslaug – facebook/hjemmeside

Keld Pedersen
En Jagt ved anløbsbroen i Doverodde
Doverodde havde, i modsætning til Visby og Gudnæs, en anløbsbro, og fra midten af 1800-tallet en vanddybde på op til to meter.
Det gjorde jagten anvendelig, og den var så sødygtig, at en tur til England med korn, retur med kul, var meget almindelig.

Kågen blev blandt andet brugt til omladning og ilandbringning af gods fra datidens fragtskibe (jagter, galeaser og skonnerter)
Det var måden det blev gjort på ved Visby og Gudnæs.
Ude ved det større skib blev der omladet, og kåg og Jagt blev sejlet så langt mod land som muligt. Her kørte hestevognene så op på siden af kågen, og varerne blev fragtet tørt i land på vognen.

En kåg er et fladbundet fartøj, som uden last havde en dybgang på 10 -15 cm.

Kilde: Keld Pedersen
Doverodde Mejeri
Doverodde har en ualmindelig dejlig beliggenhed. Tidligere skulle man næsten skrives op, for at kunne købe et hus.
Doverodde
Købmandsgaard

Nu med Restaurant og SMK
SMK
"SOLSKIN FOR DET SORTE MULD"
Foredrag i Doverodde Købmandsgård
Torsdag 7. november 2019 19.00

Doverodde Købmandsgårds Venner og menighedsrådene i Boddum-Ydby og Heltborg sogne indbyder til foredrag med professor Ove Korsgaard. Han er forfatter til bogen ”Solskin for det sorte muld”.
Med bogen ”Solskin for det sorte muld” som udgangspunkt handler foredraget om den mentalitetsmæssige baggrund for landbokulturen og om de politiske, strukturelle og kulturelle ændringer, der er sket, siden foredragsholderens far var sognerådsformand i Karby-Hvidbjerg-Redsted Kommune på Mors, og hans farbror var mejeribestyrer i Doverodde. I tid er landbokulturen tæt på nutiden, men i mentalitet synes den at tilhøre en fjern fortid. Men er landbokulturen et tilbagelagt stadie? Eller rummede den værdier, dyder og praksisser, der har betydning i nutidig sammenhæng?
Betaling: 75 kroner inkl. kaffebord.
Sydthys største kornpakhus.
Bygget i 1854
10 x 30 meter og 4 etager
Den smukke bygning til højre var oprindelig bolig for direktør Vestergaard.
Et svanepar med fem unger