*
Ydby umiddelbart efter 1882. Af bygninger ses stationen, et ledvogterhus, kroen, smeden, Tivoli og nogle få beboelseshuse.
Teglværket lå til højre udenfor billedet
Ydby omkring 1920. Nu er dyrlægeboligen kommet til. Teglværkets skorsten ses til højre.
Ydbys Hovedgade. Årstallet er ikke kendt, men det er efter 1912
På sydsiden af gaden og lidt længere oppe, ligger Samtalestationen.
Til højre Ydby Elektrisitetsværk
I bagrunden ses Klapsejleren, der trak pumpen til påfyldning af vandtårnet (cisternen) - med vand til damplokomotiverne.
Bjarne Nyborg: Stationsgaden Ydby
De store højdeforskelle (40 meter), som Ydby må leve med,
viser Bjarne Nyborg på dramatisk vis
Maleriet ejes af: Jane Kruse og Preben Maegaard
(Nordisk Folkecenter)
se billedet i større format
Tivoli, med Gartner Hansens hus til venstre.
I forgrunden til højre ligger smedemester Alfred Pedersens bolig og værksted
Samtalestationen 1921
Juliane med Charles Nielsen på Armen. Egon Nielsen ved telefonpælen. Telefonen kom til Ydby i 1904
Det var fru Hansen der var den første centralbestyrerinde, men det er nok Juliane de fleste husker.
Den gang var der en service, som var meget anderledes end den vi oplever i dag.
Juliane kunne for eksempel, til en abonnent, der bad om smeden, sige, han er ovre ved elektrikeren, skal jeg stille om.
I "Skriftemål" skriver Charles Nielsen om en speciel service hun gav Gartner Hansen, der ikke havde telefon!
I forbindelse med kampagnen mod saneringsmodne huse, blev Tivoli i 2009 nedrevet. .
Navnet Ydby
Man kunne tro, at bynavnet Ydby kom af, at det mod syd har været den yderste by i Thy. Sådan er det alligevel ikke.

Ydby
I 1367 Øwby, som kunne komme af et gammelt ord øwæ (høje).
Høje lyder rimeligt.
Når man kommer sydfra, og passerer Vejlebro, der oprindelig var et vadested over Skibsted Fjord.
Så bevæger man sig på strækningen til Ydby, 4 km, fra 0 til 54 m.o,h.

Tvolm
Twollem, i 1681 Thoulum
Et norsk navn Tollemb (tholl - ungt fyrretræ) er et svagt gæt på herkomsten.

Kilde: Historisk Årbog for Thisted amt
(S. C. Sortfeldt)
Flarupstenen

Af Ole Worms værk om danske runeindskrifter, fremgår det, at der på Flarup Mark findes en ukendt runesten.
Stenen angives at være over 48 tommer høj og 12 tommer bred.
I Historisk Aarbog for Thisted Amt 1941 findes en artikel af Anders Bæksted med mange oplysninger om, hvad der i runer stod på stenen, og hvor den kunne have stået. Trods store anstrengelser har man ikke fundet stenen.
Anders Bæksteds artikel kan læses her. Artiklen er meget detaljeret og ikke uden humor.
Ole Worms værk kan, i ganske få eksemplarer, købes antikvarisk til priser mellem 11.500 og 18.000,- pr. stk!
Runestenen kaldet Flarupstenen, er blevet rekonstrueret.
Blev midlertidig opstillet ved Boddum -Ydby Sparekasse.
Siden er stenen kommet på mere ret plads i Flarup Ejerlaug vest for Holmgaard Mølleå (Ydby station)
Det er Stenhugger Erik Jensen der har tildannet stenen og håndhugget runerne.
Indviet søndag den 7. oktober 2012.
Se mere: Flarupstenen

Et tidligt billede fra hovedgaden, men efter 1912
*
Centralbordet på samtalestationen
Ydby Historisk
Ydby har meget mere historie end der er nævnt her
Se også de andre undersider
For eksempel Skibsted Fjord
Med Danmarks største samling af gravhøje, de fleste mindst 2500 år gamle, har der i mange år været været liv her.
Også trafikken til og fra Skibsted Fjord for mere en tusind år siden, har givet trafik og handel.
*
Før 1882 var der stort set kun bebyggelse på den høje del af området Tvolm. Ydby er fællesnavnet, men bydelen ved kirken benævnes Tvolm.
*
Men - så kom toget!
Med jernbanen, der ramte Ydby i 1882, kom der en stor opblomstring med butikker, håndværkere og andre virksomheder.
Der er stadig håndværkere og firmaer med tungt grej.

Længe levede Købmanden
Der har været en del købmandsforretninger i Ydby.
Østergaard i Ydby, Nystrup i Sønder Ydby, Svarre, Larsen, Dam og Grønkjær i Tvolm.
Den, ind til videre, sidste, på hjørnet af Hans Bakgaardsvej og Oddesundvej, blev bygget i 1910 af Købmand Svarres kommis og efterfølger M. J. Larsen.
Blev i flere generationer drevet af købmand Dam og hans familie.
Så var der da også Brugsforeningen ved Ydby station.
Ydby har haft flere kendte borgere, et par kan nævnes:
Niels Andersen (artikel)
Hans Bakgaard
Vor lokale digter
Egon Nielsen
Forfatter og kendt radiovært.
Hans debutroman "Samtalestationen" fortæller, ironisk og humoristisk, meget om Ydby. (kan undertiden købes antikvaridk).
Maleri efter Hans Bakgårds Hjemstavnskoncerter i Tvolm skov
Gustav Nielsen Refs
*

Charles Nielsen har i mange år skrevet i Sydthy Årbog" om livet i Sydthy. Flere links er sat her på siden, herunder eet af dem.

Om Forretningslivet i Ydbys forgangne tider
*

Charles Nielsen "Skriftemål"
Hvis man under læsning på siden og undersiderne har fattet interesse for egnen, er "Skriftemål" en god indgang til nogle af de lidt ualmindelige mennesker der har boet her.
Bogen er genoptrykt i 4. oplag og kan købes/skaffes hos boghandlerne, og lånes på bibliotekerne.
Se mere
På siden er der mange oplysninger og billeder fra fjerne tider. Her skylder jeg min nu afdøde nabo, Charles Nielsen, stor tak for mange timers snak, disponering over hans computer, og hans enorme lager af skrifter, postkort og billeder
Redaktøren